نقد و بررسی تخصصی رومیزی سوزن دوزی مدل محرابی

این نوع سوزن دوزی از رودوزیهای کرمان است به طوریکه نقوش ذهنی برگرفته از پندارها و بینشهای شخصی این هنرمندان به واسطه سوزن با نخ های رنگی بر روی پارچه ضخیم و پشمی پیاده میشود .این پارچه ها به رنگهای متفاوت یافت میشود و بسته به ذوق و انتخاب هنرمندان این کار سوزن دوزی روی آن انجام میشود .

نمایش بیشتر بستن