نقد و بررسی تخصصی بانکه حصیری سایز متوسط

بانکه حصیری سایز متوسط که میتوان از آن بعنوان جاقلمی روی میز، کاور گلدان، یا جاقاشقی و .... در آشپزخانه استفاده کرد. بافت محکمی دارد و قابل شست و شو می باشد.

نمایش بیشتر بستن